Świadczenia

Świadczenia2020-02-07T09:25:05+01:00

Świadczenia – przedszkole

Grupa dwujęzyczna

 • codziennie zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zaplanowane przez nauczycieli
  z wykorzystaniem metod:
  – metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
  – metoda KLANZY – pedagogika zabaw
  – dziecięce masażyki
  – dziecięca Matematyka
  – elementy Metody Dobrego Startu
  – edukacja z zakresu mowy i myślenia 
  – edukacja przyrodnicza
  -edukacja muzyczno – ruchowa,
 • 2-3 godziny dziennie zajęć po angielsku w formie zabawy,
 • 30 minut tygodniowo zajęć po niemiecku
 • całodzienne wyżywienie (4 posiłki: I śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek)
 • gimnastyka z elementami korektywy (raz w tygodniu)
 • warsztaty taneczno – umuzykalniające (raz w tygodniu)
 • edukacja w ramach tygodni narodowych
 • elementy bajkoterapii
 • muzykoterapia 
 • spotkania z ciekawymi gośćmi 
 • grupowa opieka logopedy (raz w tygodniu)
 • wycieczki plenerowe
 • imprezy okolicznościowe i uroczystości przedszkolne 
 • opieka psychologa
 • audycje umuzykalniające (raz w miesiącu)

Cennik

CENNIK NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

Przedszkole:

Opłata wpisowa (jednorazowa) – 650 PLN
Grupy dwujęzyczne (angielsko-polskie) – opłata stała – 470 PLN
Dzienna stawka żywieniowa – 10 PLN

Dane do przelewu – PRZEDSZKOLE:

Punkt Żłobkowo-Przedszkolny Anglojęzyczny „MAŁY POLIGLOTA”
Ewelina Sutuła, ul. Starynowska 38, 78-100 Kołobrzeg (Bank Pekao SA)
Nr konta: 48 1240 6508 1111 0010 5983 2884

Świadczenia

Oprócz zajęć, które zawarte są w cenie czesnego – dzieci mają możliwość uczestniczenia
w zajęciach dodatkowo płatnych:

 • indywidualne zajęcia z logopedą i psychologiem
 • ceramika
 • zajęcia taneczne
 • zajęcia sportowe

Dzieci uczestniczą ponadto – w zajęciach edukacyjnych odbywających się poza przedszkolem. Organizowane są wycieczki dydaktyczno – poznawcze oraz wycieczki rekreacyjne do lasu, gospodarstw agroturystycznych, skansenów itp.

Przyjaciele przedszkola