Pedagog-psycholog

Strona główna/Przedszkole/Pedagog-psycholog
Pedagog-psycholog2020-02-07T09:24:36+01:00

Znaczenie wycieczek i spacerów w rozwoju dziecka

Celami wychowania przedszkolnego zgodnymi z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego są między innymi:  tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową czytaj dalej

5 lutego, 2020|Pedagog-psycholog, Pedagogizacja|

Podstawy kompetencji cyfrowych

Nowoczesny proces dydaktyczny opiera się w dużym stopniu na kompetencjach cyfrowych. Oznacza to konieczność kształcenia tych umiejętności już od najmłodszych lat. Postęp technologiczny sam w sobie wyzwala konieczność posiadania umiejętności posługiwania się nowoczesnym sprzętem komputerowym. Obserwując umiejętności małych dzieci w czytaj dalej

5 lutego, 2020|Pedagog-psycholog, Pedagogizacja|

Strategia uczenia

Celem artykułu jest ukazanie zasadności oraz podstaw nauczania języka obcego dzieci w wieku przedszkolnym. Opisano podstawy rozwoju dzieci, które powinny być szczególnie uwzględniane w procesie nabywania umiejętności posługiwania się językiem obcym, oraz wybrana strategia nauczania/uczenia się języka obcego, Nauczanie sytuacyjne. czytaj dalej

3 lutego, 2020|Pedagog-psycholog, Pedagogizacja|

Kształtowanie postaw proekologicznych w przedszkolu

Współczesna cywilizacja podarowała ludziom wygodniejsze życie, zabierając jednocześnie przejrzyste powietrze, czystą wodę, urodzajną glebę, zdrową żywność i to, co najważniejsze – wrażliwość na otaczającą przyrodę. Kształtowanie postaw proekologicznych należy zacząć już w przedszkolu. Edukacja ekologiczna dzieci powinna być świadomą i czytaj dalej

3 lutego, 2020|Pedagog-psycholog, Pedagogizacja|

Promocja zdrowia w wieku przedszkolnym

Promocja zdrowia jest nową, rozwijaną na świecie od lat 80. XX w. strategią działań dla umocnienia zdrowia ludzi – jednostek i społeczności. W 1986 r., w podstawowym dokumencie – Karcie Ottawskiej Promocji Zdrowia – promocję zdrowia zdefiniowano jako proces umożliwiający czytaj dalej

3 lutego, 2020|Pedagog-psycholog, Pedagogizacja|

Eliminacja zachowań niepożądanych

Dziecko poznaje fizyczne możliwości swego ciała, uczy się panowania nad nim oraz umiejętności opisania go. Uświadamia sobie władzę jaką posiada nad sobą, co pozwala mu kontrolować własne czyny i gesty. Dzięki temu lepiej panuje nad swymi popędami, potrafi zahamować nierozważne czytaj dalej

3 lutego, 2020|Pedagog-psycholog, Pedagogizacja|
Załaduj więcej wpisów
Przyjaciele przedszkola