Oprócz zajęć, które zawarte są w cenie czesnego – dzieci mają możliwość uczestniczenia
w zajęciach dodatkowo płatnych:

  • indywidualne zajęcia z logopedą i psychologiem
  • ceramika
  • zajęcia taneczne
  • zajęcia sportowe

Dzieci uczestniczą ponadto – w zajęciach edukacyjnych odbywających się poza przedszkolem. Organizowane są wycieczki dydaktyczno – poznawcze oraz wycieczki rekreacyjne do lasu, gospodarstw agroturystycznych, skansenów itp.