Grupa dwujęzyczna

 • codziennie zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zaplanowane przez nauczycieli
  z wykorzystaniem metod:
  – metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
  – metoda KLANZY – pedagogika zabaw
  – dziecięce masażyki
  – dziecięca Matematyka
  – elementy Metody Dobrego Startu
  – edukacja z zakresu mowy i myślenia 
  – edukacja przyrodnicza
  -edukacja muzyczno – ruchowa,
 • 2-3 godziny dziennie zajęć po angielsku w formie zabawy,
 • 30 minut tygodniowo zajęć po niemiecku
 • całodzienne wyżywienie (4 posiłki: I śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek)
 • gimnastyka z elementami korektywy (raz w tygodniu)
 • warsztaty taneczno – umuzykalniające (raz w tygodniu)
 • edukacja w ramach tygodni narodowych
 • elementy bajkoterapii
 • muzykoterapia 
 • spotkania z ciekawymi gośćmi 
 • grupowa opieka logopedy (raz w tygodniu)
 • wycieczki plenerowe
 • imprezy okolicznościowe i uroczystości przedszkolne 
 • opieka psychologa
 • audycje umuzykalniające (raz w miesiącu)