Tablica interaktywna

Okres największego rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego to wiek od 3 do 6 lat. W tym czasie najbardziej intensywnie rozwijają się u dzieci procesy poznawcze takie jak: pamięć, uwaga, myślenie. Dbając o wszechstronny rozwój dzieci nasze przedszkole wykorzystuje najnowocześniejsze osiągnięcia technologii multimedialnych w edukacji, a mianowicie tablicę interaktywną. Tablica interaktywna wykorzystywana jest podczas zajęć dydaktycznych. Jest nieoceniona w pracy z dzieckiem. Pozwala dzieciom poznać, to czego nie mogą zobaczyć w rzeczywistości, służy do rozwiązywania: zagadek, rebusów, układania puzzli, wykonywania ćwiczeń grafo – motorycznych, rozwija spostrzegawczość, ćwiczy pamięć ,słuch muzyczny i fonematyczny. Każdy wykorzystywany przez nas program multimedialny dostarcza dzieciom zarówno bodźców dźwiękowych jak i wizualnych.

Kodowanie w przedszkolu – Scote eoG

Nowoczesne technologie rozwijające się w niemal wszystkich dziedzinach życia stawiają nowe wzywania zarówno nam dorosłym, jak i młodym pokoleniom. Staramy się rozwijać dziecko również pod kątem projektowania czyli inaczej kodowania. Rolą nauczyciela przedszkola jest wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności, dzięki którym w przyszłości będą one potrafły swobodnie i odpowiedzialnie korzystać z najnowszych osiągnięć – nie tylko biernie, ale również aktywnie i twórczo – logicznie myśląc, projektując i kreując.
Nauka kodowania/programowania przedszkolaków jest realizowana poprzez podejmowanie różnych form aktywności i świetną zabawę – również, a właściwie przede wszystkim – bez komputera. Jej efekty obejmują nie tylko podstawowe kompetencje informatyczne, ale także rozwój poznawczy, społeczny, emocjonalny, umiejętności językowe i matematyczne oraz takie sprawności dziecka, jak koncentracja, koordynacja, pamięć, systematyczność oraz odwaga do samodzielnego myślenia, eksperymentowania oraz podejmowania decyzji.

Mały Poliglota zwiedza Polskę

Nasz kraj jest wyjątkowo piękny i bogaty w różnorodną kulturę oraz tradycję. Nasza maskotka, którą stworzą rodzice wraz z dziećmi, będzie zwiedzać zaprzyjaźnione przedszkola w całej Polsce. Dzięki niej nasze przedszkolaki poznają miasta, ich historię, regionalne tradycje i zwyczaje.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY POŁĄCZONEJ Z NAUKĄ W NASZYM PRZEDSZKOLU 🙂